0265 348 086 suseni@cjmures.ro

Istoric

Localizare

Localitatea este situată pe râul Mureș, pe drumul național DN 15 Târgu Mureș – Reghin – Piatra Neamț, la nord de Reghin.

 

Istoric și economie locală

Satul Suseni este atestat documentar în anul 1319. Până în secolul al XVI-lea populatia majoritară o constituiau sașii, ulterior românii și maghiarii (mulți din ei la origine secui din zona Aita Mare), devenind populatia dominantă. Pentru un timp a existat și o colonie de armeni sosiți în secolul al XVII-lea din Moldova, care mai târziu s-au contopit cu populația locală. Ocupatia principală a locuitorilor a constituit-o tradițional agricultura, in special cultura cepei care dă recolte substanțiale pe parcelele cu sol roditor din lunca râului Mureș, numit local si „berc”. În Suseni exista până nu demult și o fabrică de cărămidă.

Activitati specifice zonei:

Agricultură
Legumicultură – Suseni
Zootehnie – creşterea animalelor – Luieriu

 

Activitati economice principale:

Prelucrarea lemnului
Exploatarea pietrişului din Mureş
Prelucrarea produselor agricole
Dezvoltarea culturii și prelucrarea produselor din zootehnie și legumicultură

 

Obiective turistice:

Construcţia de pensiuni, comuna fiind la şoseaua naţională
Biserica reformată Suseni
Muzeul satului Luieriu

 

Evenimente locale:

Festivalul Cepei – Suseni

 

Facilitati oferite investitorilor:

Taxe şi impozite reduse
Cumpărare, închiriere şi concesionare teren
Drumurile comunale sunt pietruite
Utilități apă și gaz

Proiecte de investitii:

Canalizare Suseni şi Luieriu
Asfaltare drum comunal Luieriu
Amenajare baze sportive
Parcuri de joacă pentru copii
Modernizare şi dotare Cămine Culturale Suseni-Luieriu

Suseni -tablita
Festivalul Vaii Muresului
Festivalul cepei- Comuna Suseni
traditie -Comuna Suseni