0265 348 086 suseni@cjmures.ro

Consiliul local

MACHETA ALESI LOCALI
Denumirea unității/ subdiviziunii administrativ- teritoriale Codul SIRUTA Numele, inițiala tatălui și prenumele alesului local Calitatea alesului local Nivelul și tipul studiilor absolvite de către alesul local Apartenența politică sau independent
Nivelul studiilor Tipul studiilor (juridice, administrative, tehnice etc.)
1 2 3 6 8 9 10
SUSENI 119723 MARIS D. MIRCEA 1. Primar superioare economice PNL
NEGREA  I. AUREL 2. Consilier local medii agricole PNL
MORAR I. FLORIN 3.Consilier local medii mecanice PNL
RACZ F. JOZSEF-EDE 4.Consilier local medii industriale PNL
VLASA M. DANIEL 5.Consilier local medii mecanice PNL
CIOATA   ADRIAN-VIOREL 6.Consilier local superioare pedagogice PNL
MORAR I. MIHAI 7.Consilier local medii agricole PSD
BERCHI C. CAROL-MARCEL 8.Consilier local medii sportive PSD
BUGNAR E. NICOLAE-EMIL 9.Consilier local medii industriale PSD
LENGYEL C. KAROLY 10.Consilier local medii mecanice UDMR
RACZ I.ISTVAN 11.Consilier local superioare informatice UDMR
SIMON A. ISTVAN 12.Consilier local medii mecanice AMT
PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
Maris Mircea Tropotei  Claudia-Daniela

Regulamemtul de organizare si functionare al Consiliului Local:

ROF CONSILIU LOCAL SUSENI P I

ROF CONSILIU LOCAL SUSENI P II

ROF CONSILIU LOCAL SUSENI P III

ROF CONSILIU LOCAL SUSENI P IV