0265 348 086 suseni@cjmures.ro

Autorizatii si Certificate

Conform art.7 alin.(21) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată şi completată ulterior, şi art. 41, 55 din ORDINULUI NR. 839 DIN 12.10.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu referire la asigurarea caracterului public al autorizațiilor de construire si certificatelor de urbanism, vă comunicăm autorizațiile de construire si certificatele de urbanism eliberate de Primaria comunei Suseni:


AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE:

CERTIFICATE DE URBANISM: