0265 348 086 suseni@cjmures.ro

HOTARAREA NR 55 din 22 octombrie 2018 privind avizarea documentatiilor pentru delegarea gestiunii activitatiilor de colectare si transport a deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri si operarea statiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor Municipale solide din Judetul Mures pentru Comuna Suseni din zona 4 Reghin

HOTARAREA NR 55 din 22 octombrie 2018 privind avizarea documentatiilor pentru delegarea gestiunii activitatiilor de colectare si transport a deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri si operarea statiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de...

HOTARAREA NR 50 din 28 septembrie 2018 privind modificarea si completarea preambulului HCL Suseni nr 31 si 32 din 29.06.2018 privind inscrierea provizorie in domeniul public al Comunei Suseni a imobilului teren intravilan in suprafata de 912 mp, respectiv in suprafata de 1296 mp, situate in localitatea Suseni, judetul Mures

HOTARAREA NR 50 din 28 septembrie 2018 privind modificarea si completarea preambulului HCL Suseni nr 31 si 32 din 29.06.2018 privind inscrierea provizorie in domeniul public al Comunei Suseni a imobilului teren intravilan in suprafata de 912 mp, respectiv in suprafata...