0265 348 086 suseni@cjmures.ro

HOTARAREA Nr.35 din 29 iunie 2018 Privind aprobarea achitarii contravalorii cantitatii de 139O mc apa potabila pierduta in urma unor defectiuni tehnice constatate la conducta de apa din fata proprietatilor de la nr.458 din Suseni,de la nr.221 din Luieriu, de la pompele de apa din localitatea Suseni, de la nr.184 din Suseni, de la nr.202 din Luieriu, de la nr.189 din Luieriurde la nr.295 din Luieriu si solicitarea aprobarii platii de la bugetul locat a cantitatii de apa pierduta